Blog

05/12/2022

I will life coach you to love yourself, better relationships and conscious life

Everything where I am today and what I enjoy is the result of a lot of work, learning, and most of all - the most diverse, often painful experiences that honed me, polished me and gave me wings.
02/10/2022
Voli me, ne voli me. Ivana Kuzmanović

Ko te voli, voleće te šta god da učiniš. Ko te ne voli, neće te voleti šta god da učiniš.

Sigurna sam da ste ovo doživeli više od jedanput i da raspolažete sa stotinu dokaza u prilog izjavi u naslovu. Ko te voli... i Ko te ne voli... Ipak, i dalje se trudite. I dalje verujete da će vaše ponašanje ovog puta, izmamiti osmeh širi od prethodnih, a vaša davanja zavrediti ljubav.
01/10/2022
Istina je ono u šta verujemo. Ali to je samo naša istina. Ivana Kuzmanović

Istina je ono u šta verujemo, ali to je samo naša istina

U redu je što mislimo da je ono u šta verujemo istina. Sad još treba osvestiti da je to samo naša istina. Kada bismo zaista shvatili da je teško uveriti nekoga ko čvrsto veruje u suprotno, mnogo energije bi bilo sačuvano za neke lepše stvari. Poljupce, na primer.
21/09/2022
Opiranje troši snagu - prihvatanje je udvostručuje - Ivana Kuzmanović

Opiranje troši snagu, prihvatanje je udvostručuje

Pružanje otpora mi troši snagu i stvara osećaj nemoći i što se više odupirem, nemoćnija postajem. Naprotiv, svaki put kada sam rekla “pa, dobro“, prihvatajući trenutna dešavanja, ili bi se stvari same dovele u red, ili bih se odlučivala na akciju i namah osećala kako oživljavam.