Blog

21/09/2022
Opiranje troši snagu - prihvatanje je udvostručuje - Ivana Kuzmanović

Opiranje troši snagu, prihvatanje je udvostručuje

Pružanje otpora mi troši snagu i stvara osećaj nemoći i što se više odupirem, nemoćnija postajem. Naprotiv, svaki put kada sam rekla “pa, dobro“, prihvatajući trenutna dešavanja, ili bi se stvari same dovele u red, ili bih se odlučivala na akciju i namah osećala kako oživljavam.
22/08/2022
Ivana Kuzmaović

Moja ispovest – Samopouzdanje i Smosvest, od njih počinje baš sve

Kada sam se sloila, kad sam kapitulirala baš tada, sa dna, počeo je moj uzlet ka samoprihvatanju, kreativnosti i srećnom i uspešnom životu. Ka Emocionalnoj i Energetskoj Transformaciji kojoj danas podučavam ljude širom sveta.
28/05/2022
Jastrebac - Total Vikend Retreat sa Ivana Kuzmanović

Total Retreat vikend sa Ivanom Kuzmanović

Potpuno Energetsko Napajanje Duše i Tela: PROBUDI ŽIVOT U SEBI! Total Vikend Retreat sa Ivanom Kuzmanović
15/05/2022
Pozitivne misli ne znače negaciju neprijatnog - Ivana Kuzmanović

Pozitivne misli ne znače negaciju neprijatnog

Pozitivne misli ne znače negaciju neprijatnog ili nepovoljnog događaja. One znače zauzimanje pozitivnog stava u odnosu na tu situaciju koja se već dešava – ona već jeste.Prihvatanje […]