Prepreke na putu ličnog razvoja

Vitalna energija ljutnje
24/10/2019
Posebnost i izolacija
02/11/2019
Prikaži sve

Prepreke na putu ličnog razvoja

Lični razvoj obuhvata različite segmente sazrevanja i napredovanja:
– emocionalni
– edukativni
– komunikacijski
– duhovni
– međuljudski
– profesionalni
– pedagoški i drugi

Čovek bi trebalo da se razvija u svim segmentima jer su svi oni međusobno povezani i čine celinu ucelovljenog Bića.

Na ovom  životnom Putu gde je kretanje neminovnost a njegov pravac stvar izbora, nailazimo na različite izazove koji se, do trenutka dok ne budu prevaziđene nazivaju prepreke. Prepreke su ujedno sama suština kretanja jer da ih nema, potreba za pomeranjem ne bi ni postojala.

Uverenja – kao mač ili kao štit

Moguće je da se naši najveći aduti u jednoj životnoj fazi ispostave kao najveće prepreke u drugoj; da neke osobine koje smo veličali postanu ometači, a neke druge, zapostavljene i odbačene, pokažu svoje novo lice. Dešava se da se sapletemo o ista ona uverenja od kojih smo pravili principe, gurajući ih ponekad kao mač, a nekad kao štit ispred sebe.

Možda je najveća prepreka naš otpor da otpustimo kontrolu i shvatimo da je Život plesač, mi smo plesani; da prihvatimo da je najveća  veština pratiti ritam i muziku života, i igrati smelo, čak i kada ne znamo korake. Tada se na nas spušta Milost koja učini da Sveznanje progovori kroz naše srce ostavljajući sakupljena znanja da kaskaju za njim.

Često se za lični razvoj koriste reči “rad na sebi”, a čujem i da se ljudi “bore protiv nekih svojih osobina” kao i da “postaju bolji”. Nasmešim se.

Mi radimo ZBOG SEBE, ne NA SEBI; taj “rad” sastoji se u PRIHVATANJU, ne u BORBI; počinjemo da se osećamo BOLJE, a ne da BUDEMO BOLJI.

Kada ovo shvatimo, nestaju prepreke.

4 Comments

  1. ana pravilovic says:

    molim da tekstove dobijam i na e-mail: …@gmail.com

  2. biljana says:

    molim da tekstove dobijam i na e-mail:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *